Talkshow Doanh Nghiệp / Doanh Nhân

Talkshow Doanh Nghiệp / Doanh Nhân

Talkshow Doanh Nghiệp / Doanh Nhân

Nhất Phát Media - Đơn vị hàng đầu trong sản xuất và phát sóng các dạng talkshow Doanh nghiệp, Talkshow Doanh nhân. Chia sẻ về các vấn đề dinh dưỡng, giáo dục, kinh tế,.....

Vậy talkshow là gì?

        Talk show là một chương trình truyền hình hoặc phát thanh mà một nhóm người ngồi lại với nhau để thảo luận một số chủ đề mà người dẫn chương trình đưa ra.

Một Talk show phải có người dẫn chương trình (là phóng viên, biên tập viên…). Họ không chỉ có vai trò dẫn dắt, gợi mở và “chủ trì” cuộc trò chuyện mà còn tham gia tranh luận. Những người tham gia chương trình là những người có uy tín, có kinh nghiệm, có chuyên môn hoặc có vị trí xã hội nhất định. Những ý kiến của họ nêu ra trong các Talk show thường mang tính chất cá nhân nhưng có độ tin cậy cao. Mỗi Talk Show dù có được chuẩn bị từ trước nhưng bao giờ cũng có những yếu tố bất ngờ do sự phong phú của nội dung ý tưởng mà những người tham gia mang tới.

Các chương trình Talkshow hiện nay Nhất Phát Media đang cung cấp:

1. Talkshow Nhịp Sống Kinh Doanh HTV9 - 16h thứ 4

2. Talkshơ Sống Khỏe HTV7 - 7h thứ 7

3. Talkshow Nhịp Sống Trẻ HTV7 - 9h45 thứ 7

4. Talkshow Vui Sống Mỗi Ngày VTV3 - 13h

Các dạng talkshow:

* Talkshow Doanh nghiệp: Chia sẻ về con đường kinh doanh, thương hiệu. Hình thức này có thể talk tại phim trường của chương trình hoặc talk tại đơn vị của doanh nghiệp nhằm mang lại cái nhìn chung nhất về doanh nghiệp, kinh doanh của doanh nghiệp đó:

* Talkshow Doanh nhân - Câu chuyện khởi nghiệp: Là dạng chia sẻ về quá trình khởi nghiệp, các vấn đề liên quan việc khởi nghiệp của doanh nhân:

 

 

Mon - Sat: 8:00 - 17:30 Sunday CLOSED